Koncepter

”De leger bare”. Sådan hører man ofte børns leg omtalt, men der er ikke noget ”bare” ved børns leg, for både når de leger alene og sammen med andre, udvider de deres forståelse for dem selv og verden omkring dem. Lige meget om de lægger et puslespil, bygger et tårn af klodser, spiller et brætspil, læser en bog eller tegner en tegning, så udvikler de sig konstant og styrker deres finmotorik, sociale kompetencer, kunstneriske evner osv.

Børn kan simpelthen ikke undgå at lære, når de leger – de undersøger, eksperimenterer, analyserer og lærer derved konstant nye discipliner.

Læringscirklen

Der er ikke noget, der er vigtigere for et barns udvikling end at have lov til at lege, og hos Forlaget Globe anser vi legende børn som små forskere. For at støtte dette, har vi udviklet et koncept – Læringscirklen – som alle vores produkter er baseret på. Nogle produkter fokuserer på en enkelt færdighed, mens andre styrker dem alle.

PERSONLIGE FÆRDIGHEDER

Evnen til at forstå sig selv, sin verden og sine begrænsninger. Kort sagt: Hvem er jeg?

FYSISKE FÆRDIGHEDER

Evnen til at kunne bruge sin krop til fysiske aktiviteter, til at sanse og til at udtrykke idéer og følelser.

SOCIALE FÆRDIGHEDER

Evnen til at forstå andre, deres følelser og kropssprog, og til at indgå i sociale sammenhænge.

KUNSTNERISKE FÆRDIGHEDER

Evnen til at forstå og lege med farver og former og til at bruge sin medfødte kreativitet.

MUSIKALSKE FÆRDIGHEDER

Evnen til at skelne mellem rytmer, toner og melodier og til at kunne udtrykke dem.

MATEMATISKE FÆRDIGHEDER

Evnen til at forstå tal, geometri og matematikkens sprog.

SPROGLIGE FÆRDIGHEDER

Evnen til at tænke i tale, til at lære og bruge nye ord og til at kunne kommunikere med sine omgivelser.

NATURFAGLIGE FÆRDIGHEDER

Evnen til at undre sig over naturen, til at have en realistisk forståelse af den og til at vide hvor ting kommer fra, og hvordan naturen påvirker os mennesker og omvendt.

Meningsfuld leg

Meningsfuld leg lader børn lære og tilegne sig ny viden ved at inspirere dem til både aktiv og interaktiv leg i stedet for at lære dem ting ved hjælp af udenadslære. Denne tilgang giver hvert enkelt barn mange muligheder for at lære og finde den metode, der passer bedst til netop deres måde at lære på. Sammen med Læringscirklen giver meningsfuld leg et solidt fundament, der sikrer at børn bliver stimuleret og involveret, mens de leger. Alle vores produkter har meningsfuld leg som deres kerne.